Empower program

Máte vo svojom tíme šikovného kolegu, ktorý z neznámych dôvodov stagnuje? Máte jasno v tom, ktorým smerom by sa mohol vyvíjať ale ťažko sa vám k jeho rozvoju hľadá cesta? Náš Empower program pre zamestnancov je založený na individuálnych, v prípade záujmu i teamových, koučingových intervenciách priamo na pracovisku. Ten je podľa potreby či preferencie kombinovaný s kontinuálnym mentoringovým prístupom, vďaka ktorému našich klientov posúvame do úplne novej úrovne spoločenských zručností a sebaprezentácie. S klientmi pracujeme na vysoko dôvernej báze, vždy však sledujúc konkrétny kariérny resp. rozvojový cieľ jednotlivca alebo celého tímu. Ten je precízne zadefinovaný spravidla v trojuholníku zamestnávateľ – kouč – zamestnanec.