Referencie

Výškové práce

Alizé - umývanie okien

Bratislavský hrad - oprava strešnej krytiny po výchricy, inštalácia vlajky SR

BYKOMFORT BA - výškové práce rôzneho druhu

Europa Juwel - umývanie okien

IMET - umývanie okien

Liška Bratislava - umývanie okien

Národná rada SR - umývanie okien

Okresní úrad Mesta Zlín - maliarske a natieračské práce

Palace Cinemas Slovak republic - oprašovanie vzduchotechniky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne (všetky budovy) - čistenie rýn a odkvapov, tmelenie

Univerzita Komenského v Bratislave - čistenie rýn a odkvapov, inštalácia ochranného pletiva proti holubom, oprava fasády