Referencie

Alizé | Bratislavský hrad | BYKOMFORT BA | Europa Juwel | FinservisTAX | IMET | Liška Bratislava | Okresní úrad Mesta Zlín | Palace Cinemas | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne | Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

"Ivanka je príjemná a empatická osoba, vie sa velmi dobre naladiť na človeka. Pri rozhovoroch prirodzene sprevádza klienta jeho témou a vedie ho ku cieľavedomým rozhodnutiam a prevzatiu zodpovednosti za to ako bude konať."
Martin S., Bratislava

"Stretnutia s Ivkou sú pre mňa osobne v mnohých ohľadoch prínosné a inšpiratívne. Najviac oceňujem jej schopnosť nepodsúvat vlastné názory, ale klásť správne otázky, ktorými má nabáda zamýšľať sa nad uplynulými situáciami a novými perspektívami náhľadu na ne. Je to pre mňa prirodzená a nenásilná forma vedenia, ktorá mi ukazuje, ako robiť na veciach inak a tým sa neustále zlepšovať a napredovať v tom, čo je dôležité pre mňa."
Zuzana G.