Business & life koučing

Dusí vás nekonečná zaneprázdnenosť, snaha o vyššiu produktivitu alebo vami „len“ rezonuje potreba prežiť svoj život inak? Chcete niečo zmeniť ale vlastne ani neviete, čo by mohlo pomôcť? Život je ale tu a teraz. Skúste to s nami a pozrime sa na vašu každodennosť inak. Zvýšte s nami svoju motiváciu a dôveru vo vlastné unikátne schopnosti.

Našich klientov podporujeme pri hľadaní konkrétnych riešení s trvalými výsledkami. Pracujeme efektívne. V transformačných rozhovoroch využívame prvky ko-aktívneho koučingu, neurolingvistiky a pozitívneho myslenia. Koučovaného sprevádzame pri hľadaní nového, prospešného pohľadu na situáciu, v ktorej sa ocitol. Venujeme sa témam, ktoré s ním skutočne rezonujú - a teda oblastiam, ktoré sú zdrojom jeho jedinečného potenciálu. Pri práci s klientom sa sústredíme na sprístupnenie jeho vlastných vnútorných zdrojov. To všetko v úprimnej a dôvernej atmosfére. Tá klientom umožňuje otvorene pomenovať svoje ambície vo väzbe na konkrétne pracovné dilemy, podnikateľské / filantropické vízie či ciele vlastného osobného rozvoja.

Členstvo v Slovenskej asociácii koučov a dodržiavanie kompetencií a etického kódexu International Coach Federation je u nás absolútnou samozrejmosťou.