Pre deti

Pre deti zabezpečujeme tréningy v primerane veľkých/malých skupinách pod vedením trénerov s niekoľkoročnou praxou, ktorí nie sú len dlhoroční športovci ale predovšetkým skúsení pedagógovia. Momentálne ponúkame detské aktivity vo dvoch športových okruhoch, ktoré v sebe zahŕňajú nie len výuku konkrétneho športu, ale najmä rozvoj všeobecných pohybových schopností pod dohľadom certifikovaných inštruktorov.

1. Detské tréningy lezenia s dôrazom na rozvoj všestrannej pohybovej motoriky , ktoré organizujeme pod značkou VERTIGO KIDS. Tréningy sú určené pre deti od 5 - 17 rokov. Kompletné informácie máme pre Vás pripravené na tejto webovej stránke: https://hkf.sk.

2. Detské basketbalové tréningy s dôrazom na rozvoj všestrannej pohybovej motoriky
Bližšie informácie Vám poskytne Marko na telefónnom čísle 0915 747 164.

 

    

 

 Prihlášku na detské treningy je možné stiahnuť https://hkf.sk